Melkio mokykla

Melkio mokykla šiemet išaugo iki septintos klasės.
Pagrindinis variklis, skatinantis augimą – bendruomeniškumas. Mūsų mokykla gyvuoja ir auga dėka tėvų, mokytojų ir mokinių indėlio ir bendradarbiavimo. Ji veikia plokščiosios organizacijos principais.
Melkio mokyklos vizitinė kortelė – orientacinis žinių patikrinimas ir nedidelis mokinių skaičius klasėse. Mokiniai ugdomi kasdienoje persipinant akademinėms žinioms, emocinio intelekto ugdymui, fiziniam aktyvumui, gyvenimui darnoje su Gamta bei bendruomeniškumui.
Mūsų mokyklos augimui svarbu tiek žmogiškasis tiek ir materialusis indėliai. Kalėdinės mugė dėka apjungiami abu. Artimiausiems numatytiems projektams įgyvendinti reikalinga 120 000 eur suma. Dalis pajamų, gautų Kalėdinė mugės metu, bus skirta Melkio mokyklos augimo fondui. Šiuo momentu per įvairiausius projektus jau turime surinkę 20 000 eur. Melkio mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Dėkojame už Jūsų palaikymą. Ir gražios Šviesos gimimo šventės mums visiems.
Te būna mūsų Žemėje šviesu.