Melkio Kalėdų mugės taisyklės

Apmokėjimas

Apmokėti galima per PayPal sistemą.

Apmokėti galima ir bankiniu pavedimu.

VŠĮ Melkio12 mokykla, į.k. 303359698

Giedraičio 124, Melkio km., Vilniaus raj. 14245

Bankas: Swedbank LT

Paramos sąskaita: LT52 7300 0101 5454 3012

Apmokėti galima grynaisiais atvykus į Melkio mokyklą.

Prekių siuntimas

Prekes siunčiame į visą Lietuvą, išskyrus Neringą.

Prekes pristatome 3-5 d.d. bėgyje.

Prekes galima atsiimti Melkio mokykloje prieš tai iš anksto susitarus ir laikantis visų karantino sąlygų.

Prekių grąžinimas

Nepatikusią prekę galima grąžinti per 14d.d. prieš tai pranešus priežastį dėl ko yra grąžinama el paštu: jolita.melkys@gmail.com

Nepatikusias prekes grąžinti taip pat saugiai supakavus adresu: Giedraičio 124, Melkio km., Vilniaus raj. 14245


Rekvizitai

VŠĮ Melkio12 mokykla, į.k. 303359698

Giedraičio 124, Melkio km., Vilniaus raj. 14245

Bankas: Swedbank LT

Paramos sąskaita: LT52 7300 0101 5454 3012

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato VŠĮ "Melkio mokykla", juridinio asmens kodas 303359698, buveinės adresas A. Giedraičio 124A, Melkio km., Vilniaus raj., elektroninio pašto adresas melkiomokykla@gmail.com (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės melkiomuge.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.


INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume suteikti visas norimas paslaugas bei galėtumėte naudotis visais interneto svetainės funkcionalumais.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

"Susisiekite su mumis"  VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENYS

"Susisiekite su mumis" registracijos formoje yra tvarkomi šie asmenų duomenys:

Vardas ir el.pašto adresas. Šie duomenys naudojami atsakant į gautą užklausimą. Duomenys nėra saugojami.

duomenys:

1. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, kvalifikacija, esama ir buvusios darbovietės, profesiniai gebėjimai, dalykinės savybės, taip pat kita informacija, kurią asmuo nurodė savo gyvenimo aprašyme (CV). Informavusi siekiantį įsidarbinti asmenį, Įmonė gali rinkti jo asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio. Nurodytus duomenis iš esamo darbdavio Įmonė gali rinkti tik siekiančio įsidarbinti asmens sutikimu.

2. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – darbuotojų atranka ir įdarbinimas.

3. Asmens duomenys, tvarkomi darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, esant siekiančio įsidarbinti asmens sutikimui, yra saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo atrankos į konkrečią darbo vietą pabaigos. Nesant asmens sutikimo dėl tolimesnio jo asmens duomenų tvarkymo, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo atrankos į konkrečią darbo vietą pabaigos. Suėjus šiems terminams, siekiančių įsidarbinti asmenų duomenys yra sunaikinami.

4. Šie asmens duomenys tretiesiems asmenims neperduodami.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo į Duomenų valdytoją gali kreiptis raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu melkiomokykla@gmail.com, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu A. Giedraičio 124A, Melkio km., Vilniaus raj.